Dự Án Tiềm Năng Fintech 4.0 Tin tức Ethereum

“Tạm biệt ICO”: Abyss, nền tảng phân phối kỹ thuật số, tiến hành DAICO đầu tiên trên thế giới.

Dự án mới sẽ tổ chức sự kiện bán ra đầu tiên trên thế giới kết hợp các yếu tố của Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Abyss, một nền tảng phân phối kỹ thuật số thế hệ tiếp theo, đã thông báo kế hoạch bắt đầu một chiến dịch ICO sẽ được […]