Dự Án Tiềm Năng Phân tích thị trường

DinarDirham là gì? Và tại sao Dinardirham tồn tại 3 năm khiến tôi chưa hề mất ngủ ?.

Đầu tiên mình phải nhấn mạnh thêm lần nữa là Dinardirham đã có thâm niêm bao nhiêu năm nhé : Xin thưa 3 năm rồi. Bắt đầu tư năm 2015 đấy. Trước tiên mình xin liệt kê xu hướng của các năm nhé. Năm 2015 : Onecoin, Incoin, Yocoin… Nói chung là coin điểm, haizz, […]

Phân tích thị trường Trade coin

Giới thiệu sơ lược cách xem biểu đồ cơ bản từ các sàn giao dịch trade coin

Nói đến trade coin thì không thể thiếu các công cụ phân tích kĩ thuật tradecoin, bản chất các công cụ phân tích này bắt nguồn từ hồi chứng khoán và ngoại hối forex. Vậy nếu chúng ta chuyên tâm với trade coin thì chúng ta cần phải xem biểu đồ ở đâu. Ở đây […]